Jo | Yo | Me

Jordi Serratosa Carbonell, web developer

Historiador de formació, actualment treballo a Punt Zero, estudi del qual sóc fundador i anteriorment vaig ser soci fundador de l'empresa TIC Flashfutura. Realitzo projectes multimèdia especialment relacionats amb les ciències socials, el cooperativisme, les associacions, la salut i la solidaritat. "Drupalero" metòdic utilitzo tecnologies Open Source per convicció.

Historiador de formación, actualmente trabajo en Punt Zero, estudio del cual soy fundador y anteriormente fui socio fundador de la empresa TIC Flashfutura. Realizo proyectos multimedia especialmente relacionados con las ciencias sociales, el cooperativismo, las asociaciones, la salud y la solidaridad. "Drupalero" metódico uso tecnologías Open Source por convicción.

  • Drupal
  • Mobile
  • UI/UX
  • History

Experiència | Experiencia | Experience

Actitut | Actitud | Attitude

Ampli interès pel disseny d’aplicacions informàtiques i la integració de noves tecnologies tan en la docència com en la recerca en l’àmbit de les ciències socials.

Involucrat en diverses organitzacions no lucratives per tal que la seva representació en l’àmbit digital millori i implementant eines que puguin ser d’ajuda als qui en formen part.

Amplio interés por el diseño de aplicaciones informáticas y la integración de nuevas tecnologías en la docencia y en la investigación en el ámbito de las ciencias sociales.

Involucrado en varias organizaciones no lucrativas para que su representación en el ámbito digital mejore e implementando herramientas que puedas ser útiles a los miembros de estas.

Tècnica | Técnica | Technical

Internet & Networks
Office & iWork
HTML & CSS
PHP
JQuery
Drupal
Joomla!
Wordpress
Photoshop
Illustrator
InDesign

Socials | Sociales | Social

Organització
Organización
Organization
Creativitat
Creatividad
Creativity
Comunicació
Comunicación
Communication
Treball en equip
Trabajo en equipo
Teamwork
Emprenedoria
Emprendeduría
Entrepreneurship

Feines | Trabajos | Work